Дарителската кампания, организирана от Нотариалната камара в полза на лекарите, медицинските работници и дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19, събра сумата от 40 650 лв.

Уважаеми колеги,

    Дарителската кампания, която Нотариалната камара организира за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19, приключи на 03 април 2020 г.

    В обявената от Нотариалната камара банкова сметка постъпиха средства в размер на 40 650 лв.

   Съветът на нотариусите изказва своята огромна благодарност към всички колеги, както и към Регионалните нотариални колегии, включили се в кампанията и дарили средства.Това е знак на съпричастност и солидарност  към всички лекари, медицинските работници и към цялото българско общество във времена на тежко изпитание.

    С решение на Съвета на нотариусите всички постъпили средства ще бъдат преведени по специалната дарителска сметка за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19, открита от Министерство на здравеопазването.

    Съгласно информацията, обявена на страницата на Министерство на здравеопазването,  дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал, за консумативи и апаратура, в това число и респиратори.

 

С пожелание  веригата на сърцата ни да остане свързана завинаги.

"Възкресението е в безкористността." - Албер Камю

Бъдете здрави!

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариалната камара на Република България