Заповед №35/07.04.2020 г. на Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за изменение на Заповед № 01/02.01.2020 г. за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Уважаеми колеги,

 

Представяме на Вашето внимание Заповед № 35/07.04.2020 г. (ЛИНК) за изменение на Заповед № 01/02.01.2020 г. (ЛИНК) на Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, с която срокът за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение се удължава до 31.07.2020г.

Заповед № 35/07.04.2020 г., Заповед № 01/02.01.2020 г., както и Образец на Акт за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, можете да изтеглите от приложените към съобщението файлове.

 

С уважение,

Административен секретар