Изменение и допълнение на Правилника за вписванията

Уважаеми колеги,

 

Информирам ви, че в брой 2/08.01.2021 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Постановление № 1 от 5 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. Агенция по вписванията осигурява възможност за заявяване на услуги по електронен път, които включват справки по вписвания, отбелязвания и заличавания, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличието или за отсъствието на вписване. чрез „Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ)“ към Агенция по вписванията.

С текста на Постановлението можете да се запознаете на официалната страница на Държавен вестник ТУК.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариална камара на Република България