Нотариален университет (NOTALAB), Франция, 22-26 март 2020 г.

Уважаеми дами и господа, 

 

Висшият съвет на френския нотариат, съвместно с Нотариалната камара на Република България, традиционно организира своя Нотариален университет (NOTALAB), в Opio-en-Provence (департамент Alpes-Maritimes).

Обучението ще се проведе от понеделник, 23 март 2020 г., до сряда, 25 март 2019 г. Темите на обучителните модули са: Цифровизация, Борба с изпирането на пари и Международно частно право. Ще бъдат приветствани, като част от това обучение, петима български нотариуси, чиито регистрационни такси и настаняване (нощувки от 22 до 26 март) ще бъдат поети от Висшия съвет на френския нотариат. Участниците следва да поемат транспортните си разходи. От страна на домакините е осигурен превод на български език.

Молим тези от Вас, които желаят да вземат участие в Нотариалния университет, да заявят това писмено на електронния адрес на Нотариалната камара ( chamber@notary-chamber.bg ) или на телефон 02 9809932 в срок до 09.03.2020 г.  

 

С уважение,

Иван Луцов

Административен секретар на НК