Нотариалната камара на Република България събра и дари сумата от 41 750 лв. на Министерство на здравеопазването.

Уважаеми дами и господа,

  Информирам ви, че днес (07.04.2020 г.) Нотариалната камара на Република България преведе по специалната дарителска сметка за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19, открита от Министерство на здравеопазването, сумата от 41 750 лв.

  Сумата беше събрана  с доброволните дарения на много колеги нотариуси от цялата страна, както и от Регионални нотариални колегии, включили се  в кампанията за набиране на средства за българските медици, организирана от Нотариалната камара на Република България.

  Съветът на нотариусите изказва своята огромна благодарност към всички подкрепили кампанията и доказали силата и значението на съпричастността и солидарността във времена на тежко изпитание.

  Днес е професионалния празник на здравния работник!

  Това е денят, в който изразяваме благодарността си към всички лекари и здравни работници за техният професионализъм, отговорност и хуманност. Поклон пред техните неимоверни усилия и висок морал, в тези трудни за  цялото общество времена.

 

 

С пожелание за здраве и оптимизъм!

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите