Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN

Уважаеми колеги,

 

На 27 и 28 април 2020 г. чрез онлайн платформа за видеоконференции се проведе вторият семинар по съфинасиран от Европейската комисия проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”, част от съвместен проект между нотариалните камари на България, Италия и Унгария, по който партньор е и Международната съдийска асоциация.

 

В двудневния семинар взеха участие над 30 нотариуси, помощник-нотариуси и съдии от България и Италия, а своите лекции и презентации изнесоха нотариуси и съдии от Италия и Унгария, в които бяха разгледани регламенти №650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство, №1103/2016 за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и №1104/16 за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства.

 

Материалите от семинара и предходните обучения може да откриете онлайн на сайта на проекта, а именно: www.eulawinen.eu. В допълнение организаторите са създали лесно достъпна платформа за безплатно обучение, която може да откриете на следния адрес: https://platform.europeanmoocs.eu/ . За да получите достъп до нея, моля, кликнете върху иконата „Sign In“ в горния десен ъгъл на началната страница. След това натиснете бутона „Sign Up“, за да попълните Вашите данни и да създадете потребителско име и парола. След попълване на формата, можете да изберете сред графата „providers“ в горната част на страницата, Fondazione Italiana del Notariato (FIN), за да видите материалите за електронно обучение.

 

Нотариална камара на Република България