Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE) - 11.12.2020 г.

Уважаеми колеги,

На 11.12.2020 г. се проведе Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE). Поради епидемичната обстановка събранието за втори път се проведе онлайн чрез видеоконферентна връзка.  Събранието беше водено от председателя на CNUE, г-н Георгиос Рускас.

Една от точките от дневния ред бе избор на председател и борд на директорите на CNUE за 2021 г. Единодушно за председател на CNUE за 2021 г. бе избран г-н Адам Тот като представител на  унгарския нотариат, а за заместник-председател бе избрана г-жа Валентина Рубертели в качеството й на представител на италианския нотариат.

Основни теми, предмет на обсъждане по време на събранието бяха последиците от пандемията от COVID - 19 за нотариалната дейност, изработването на правила за солидарност при финансово затруднение на нотариат член на CNUE, предложението на ЕС за регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, планът за действие за цялостна политика на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед на нотариалната дейност, както и увеличаващото се значение на дигитализацията що се отнася до нотариалната професия.

По време на събранието почетен гост бе еврокомисарят по правосъдието, г-н Дидие Рейндерс, с когото бе проведена дискусия.  Засегнатите  теми бяха съответно защитата на уязвимите лица, приложението на Общия регламент за защита на личните данни, управлението на публичните регистри на национално ниво в контекста на нарастващата нужда от чуждестранни доставчици на технически услуги, както и влиянието на Регламент (ЕС) 2019/1157 за повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване.

По време на Общото събрание председателят на словенския нотариат информира участниците, че след законодателна промяна, разводът по взаимно съгласие в Словения вече  се извършва пред нотариус, което е довело до значително облекчаване на натоварването на съдилищата и съответно е допринесло за увеличаване на ефективността на правосъдието и администрацията.

Подробна информация за проведеното Общо събрание и обсъдените теми ще бъде публикувана в електронното издание на Нотариален бюлетин.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариална камара на Република България