Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE) - 19.06.2020 г.

Уважаеми колеги,

На 19.06.2020 г. се проведе Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE). Поради епидемичната обстановка, за първи път в историята на организацията, събранието се проведе онлайн чрез видеоконферентна връзка при следния дневен ред:

 1. Въведение
 • Одобряване на дневния ред
 • Приемане на протокола от Общото събрание от 14 ноември 2019 г.
 • Съобщения на Председателя на CNUE
 • Съобщения на Председателите на нотариатите - членове
 1. Организационни въпроси
 • Приемане на годишни отчети за 2019 г.
 • Приемане на бюджета за 2021 г. 
 1. Законодателни и политически въпроси
 • Предложение за регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания
 • Последици от COVID 19 за нотариалната професия
 1. Разни

 

Основните теми, които бяха обсъдени на събранието бяха приемането на годишните отчети за 2019 г., приемането на бюджета за 2021 г., предложението на ЕС за регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, Планът за действие за цялостна политика на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед на нотариалната дейност, както и организирането в рамките на следващото Общо събрание на CNUE на конференция за въздействието на пандемията върху нотариалната професия , където да бъде разисквана тенденцията към дистанционни действия, както и други нови методи на работа за нотариусите.

Повече информация за събранието и обсъдените теми може да намерите в материал, публикуван в електронното издание на Нотариален бюлетин.

С уважение,

Красимир Анадолиев