Поздравление по случай 24 октомври - Ден на нотариуса, от Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

Уважаеми колеги,

В качеството си на Председател на Съвета на нотариусите, за мен е удоволствие и привилегия, да ви поздравя по случай Деня на нотариуса – 24 октомври!

Настоящата 2020 година ни срещна с много трудности, но и препотвърди значимостта на нотариалната дейност, като гарант за сигурността на гражданския оборот, и в не по-малка степен за икономическата стабилност на държавата.

Разразилата се световна пандемия е явление, което едва ли някой от нас би могъл да предвиди, но именно в условията на извънредни обстоятелства, българският нотариус доказа своята отговорност и висок професионализъм, успявайки да гарантира  успешното и непрекъснато изпълнение на възложените му от държавата функции.

В контекста на съвременните условия искам да напомня думите на Кристина Армела - Председател на Генералния съвет на Международния съюз на нотариатите: „Нека продължим да бъдем иновативни, без да губим същността си.“

От името на Съвета на нотариусите ви пожелавам здраве, щастие и професионални успехи!

Нека колегиалният дух, подкрепа и единство да съпътстват всяко бъдещо начинание на Нотариалната камара! 

  

Нотариус Красимир Анадолиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ