Препоръки на Съвета на нотариусите

Уважаеми дами и господа,

В приложения към настоящото съобщение файл, можете да се запознаете с Препоръки на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Подробни препоръки от страна на Съвета на нотариусите са изпратени до всички членове на Нотариалната камара в деня на приемането на закона.

 

Нотариална камара на Република България