Ръководни срещи на Международния съюз на нотариатите (UINL), проведени на  27-ми ноември 2020 г.

На 27-ми ноември чрез видео връзка се проведоха ръководните срещи на Общото събрание и на Генералния съвет на UINL, които бяха открити с реч на председателя Кристина Армела. В приветствените си слова тя напомни за обявяването на пандемията от Covid-19 по целия свят на 11-ти март 2020 г. Съобщи, че въпреки задължителните предписания за социална дистанция, UINL е успял да се адаптира към тази нова ситуация, без да блокира дейността си, а напротив - работи с големи усилия и отдаденост, завършвайки тази година с много проекти, които са в ход или вече са завършени.

На този етап уставът на UINL не предвижда виртуално Общо събрание с електронно гласуване. Въпреки това, председателят отправи специално предложение да се въведе възможността за провеждане на институционални срещи виртуално, когато е необходимо, като всички присъстващи подкрепиха идеята й.

След установяване наличие на кворум бе приет и Дневният ред заедно с Протокола от ръководните срещи, проведени на 26-27 ноември 2019 г. в Джакарта, Индонезия. Обсъди се най-мащабният проект на UINL за нотариално обучение за последните 20 години, а именно създаването на онлайн платформа за обучение. Търсенето на професионално обучение съществува на всички континенти - особено на африканския континент, където нотариатът е сравнително нов.

Друга основна тема на дискусиите на 27-ми ноември бе обособяването на световен Ден на нотариуса веднъж в годината, през който всички нотариати членове да предлагат безплатни консултации. Посланието на тази инициатива е нотариалната услуга да се позиционира като услуга близка до хората и държавата. В контекста на нотариалното обучение бе споменат и нотариалният университет за студенти в уеб-базиран формат, в който през 2020 г. взеха участие 84 студенти от 35 държави. Темата съответно бе „Нотариусът, играещ основна роля в областта на сигурността в гражданското право: защита на гражданина и защита на обществото“ със специален акцент върху реакцията и адаптивността на нотариалната функция с оглед на пандемията.

Ръководните срещи приключиха със заключителна реч на председателя Армела, в която тя благодари на всички нотариати за активното участие в инициативите на UINL. Призова всички да продължат добрата работа на национално ниво и изрази надеждите си през 2021 г. да има повече физически институционални срещи на международния нотариат.

 

Нотариална камара на Република България