Заповед № СД-05-27/01.03.2023 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване

Уважаеми дами и господа,

Информирам Ви, че със Заповед № СД-05-27/01.03.2023 г. министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване.

Изпитът ще се проведе на 24.04.2023 г. и 25.04.2023 г. от 09.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, находяща се на бул. "Дондуков" № 2А. В зависимост от броя на допуснатите до участие в изпита кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и публикувана на интернет-страницата му, най-малко 2 (два) дни преди датата на изпита. Заявление за участие в изпита следва да се подаде от 07.03.2023 г. до 20.03.2023 г. включително, в деловодството на Министерство на правосъдието на ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Горепосочената заповед и образец на заявление за явяване на изпита можете да откриете като прикачени документи по-долу.

 

С уважение,

Административен секретар