Заповед № 42/21.06.2022 г. на председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за изменение на Заповед № 1/05.01.2022 г. за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Уважаеми дами и господа,

 

Представяме на Вашето внимание Заповед № 42/21.06.2022 г. (ЛИНК) за изменение на Заповед № 1/05.01.2022 г. (ЛИНК) на Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, с която срокът за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение се удължава до 31.08.2022 г.

Заповед № 42/21.06.2022 г., Заповед № 1/05.01.2022 г., както и Образец на Акт за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, можете да изтеглите от приложените към съобщението файлове.

 

С уважение,

Административен секретар