На официалната страница на Министерство на здравеопазването e публикувана Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На официалната страница на Министерство на здравеопазването e публикувана Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. , с която срокът за спазването на  допълнителни противоепидемични мерки се удължава от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. С оглед опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, при осъществяване на  дейността си нотариусите следва да спазват мерките, описани в Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. и нейните приложения. 

 

С уважение,

Иван Луцов

Административен секретар

на Нотариалната камара на Република България