Апелативен съд гр. София обхваща следните Районни съдилища:

 • Кюстендил
 • Дупница
 • Благоевград
 • Гоце Делчев
 • Петрич
 • Разлог
 • Сандански
 • Ботевград
 • Елин Пелин
 • Ихтиман
 • Костинброд
 • Сливница
 • Своге
 • Самоков
 • Пирдоп
 • Перник
 • Брезник
 • Трън
 • Радомир
 • Враца
 • Мездра
 • Бяла Слатина
 • Кослодуй
 • Монтана
 • Берковица
 • Лом
 • Видин
 • Кула
 • Етрополе
 • Белоградчик
 • Оряхово

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Валентин Иванов Митов, рег. № 373, с район на действие РС Козлодуй.