Нотариалната камара на Република България създаде специална секция на официалната си страница с информация относно работещите нотариални кантори в страната

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили запитвания от граждани относно работещите нотариални кантори по време на извънредното положение, съобразно чл. 5, ал 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,, Нотариалната камара на Република Българиа създаде специална секция на официалната си страница. Информация за графика на работещите кантори е достъпна чрез натискане на банера във виолетов в горната част на страницата на Нотариалната камара.

Нотариалната камара напомня на посетителите в нотариалните кантори да се съобразяват с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания. Препоръчваме да се извършват предварителни консултации с нотариусите по телефон или имейл, както и записването на час за посещение, с цел избягване струпването на хора в нотариалните кантори!

Нотариална камара на Република България