Семинар на тема „Европейско дружествено право“ - 11 март 2022 г.

Уважаеми колеги,

На 11 март 2022 г. Федералната нотариална камара на Германия, в сътрудничество с Италианската нотариална камара, организира семинар за нотариуси на тема „Европейско дружествено право“.

Обучението ще се проведе както присъствено в Мюнхен, така и в дигитален формат на английски, немски и италиански език.

Приложена ще откриете програмата на семинара и регистрационната форма на английски език.

За допълнителни въпроси и съдействие относно записването за семинара, оставаме на разположение!

С уважение,

Нотариална камара