На официалната страница на Министерство на здравеопазването са публикувани Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.

Уважаеми колеги,

На официалната страница на Министерство на здравеопазването са публикувани Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. с действие от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. с действие от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., с които се въвеждат допълнителни по-строги противоепидемични мерки в цялата страна.

С оглед опазване  здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, предвид  усложнената епидемична обстановка, при осъществяване на  нотариалната дейност, следва стриктно да бъдат спазвани мерките, съдържащи се в горепосочените заповеди!

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите

на Нотариалната камара на Република България