За София-град се създава отделна колегия

В Нотариалната колегия София-град членуват всички нотариуси с район на действие РС София.

Председател на Нотариална колегия София-град – нотариус Мирослава Димова-Савова , рег. № 621, с район на действие РС гр. София.