15 Юни 2009 г.
Френско-български семинар във Велико Търново

На 13 юни 2009 г. във Велико Търново се проведе 3-ият френско-български семинар, на който взеха участие нотариус Жан-Пиер Фере – председател на Висшия съвет на френския нотариат, нотариус Пиер Беке – делегат на Висшия съвет на нотариата за България, нотариус Лионел Галиез и Франсоа-Ксавие Бари...

12 Юни 2009 г.
Закон за допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 44 на Държавен вестник от 12.06.2009 г. бе публикуван Закона за допълнение на Закон за търговския регистър

09 Юни 2009 г.
Стажуване в нотариална кантора

В съответствие с промените в Закона за съдебната власт, чл. 297, ал. 3 (ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г.), стажът за придобиване на юридическа правоспособност „ се провежда в районен съд, в окръжен съд, в районна прокуратура и в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел, както и при адвокат и...

08 Юни 2009 г.
Информационна система "Единство". Изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с измененията в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, Информационната система "Единство" е вече законов факт. За информация виж ДВ, бр. 42.              

Изменение ...

08 Юни 2009 г.
Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Таблица за нотариални и саморъчни завещания изтеглете от ТУК.Таблица за оттеглени пълномощни за 2008 година можете да изтеглите от ТУК...

05 Юни 2009 г.
Относно справките за районите с влезли в сила кадастрални карти създадени по реда на ЗКИР

Уважаеми колеги,На 4 юни 2009 г. проведох среща с изпълнителния директор на АГКК, г-н Цветен Боев и ръководителя на Службата по вписвания, гр. София съдия по вписванията Илияна Дикова.Срещата бе във връзка с изпратеното от мен писмо на 18.03.2009 г. относно съдържанието на справките от...

Страници