Изпитът за помощник-нотариуси по заместване ще се проведе на 16.06.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Заповед № СД-05-41/10.03.2020 г. на министърa на правосъдието за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване е изменена със Заповед № СД-03-86/27.05.2020 г. по отношение датата за провеждане на изпита. Изпитът за помощник-нотариуси по заместване ще бъде проведен на 16.06.2020 година (вторник) от 09.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието - гр. София, бул. "Дондуков" № 2А.

Заповед № СД-05-41/10.03.2020 г., Заповед № СД-03-86/27.05.2020 г., както и списък с одобрените кандидати, можете да откриете като прикачени документи по-долу или на официалната страница на Министерство на правосъдието ТУК.

 

С уважение,

Административен секретар