На официалната страница на Министерство на здравеопазването са публикувани Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. и Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.

Уважаеми колеги,

На официалната страница на Министерство на здравеопазването са публикувани Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. и Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г., с които от 23.06.2020 г. до 30.06.2020 г. се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. С оглед опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, при осъществяване на  дейността си нотариусите следва да спазват строго мерките описани в същите заповеди, като по-конкретно разпоредбите касаещи нашата дейност се съдържат в Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.  и нейните приложения, както и т. I  6 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. 

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите

на Нотариалната камара на Република България