Решения, взети в рамките на Общо събрание на Нотариалната камара, провело се на 26.02.2022 г.

Уважаеми колеги,

 

На 26 февруари 2022 г., в Интер Експо Център - гр. София, се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България.

Съгласно точките от Дневния ред, Общото събрание на НК взе следните решения:

1.    Общото събрание прие докладите на органите на Нотариалната камара за 2021 г.;

2.    След провелия се избор за членове и председатели на органите на Нотариалната камара на РБ, Общото събрание избра:

 

Съвет на нотариусите:

Основни членове на Съвета на нотариусите:

 

Димитър Танев – Председател – РС София, рег. № 041

 

Лидия Камулджиева- РС Пловдив, рег. № 563

Митхат Метин- РС Плевен, рег. № 777

Обретен Обретенов- РС Балчик, рег. № 109

Мария Бакърджиева- РС Несебър, № 110

Антони Гетов- РС София, рег. № 031

Даниел Николов- РС Костинброд, рег. № 763

Снежана Колевичина- РС Разлог, рег. № 505

Ивайло Иванов- РС София, рег. № 384

Нели Лукова- РС София, рег.№ 536

Минчо Даскалов- РС София, рег. № 693

 

Резервни членове на Съвета на нотариусите:

Станислав Филипов- РС София, рег. № 508

Денчо Денчев- РС Велико Търново, рег. № 145

Петко Кънчевски- РС Велико Търново, рег. № 580

Светлин Микушински- РС София, рег. № 389

 

 

Контролен съвет:

Светлана Кирилова- Председател- РС Пловдив, рег. № 001

 

Слави Ангелов- РС Ямбол, рег. № 752

Алинка Паралюзова- РС Монтана, рег. № 578

Ева Добрева- РС Варна, рег. № 755

Красимир Бележков- РС София, рег. № 617

 

 

Дисциплинарна комисия:

Луиза Стоева- Председател- РС Дупница, рег. № 527

 

Радка Богданова-Банчева – РС Стара Загора, рег. № 435

Светла Бошнакова – РС Враца, рег. № 482

Иглика Кирилова – РС Русе, рег. № 618

Лиляна Тинкова – РС Пловдив, рег. № 475

Теменужка Козарева - РС Русе, рег. № 751

Валерия Тодорова – РС Монтана, рег. № 596

Екатерина Начкова – РС Асеновград, рег. № 659

Весела Ивчева - РС София, рег. № 271

Пламенка Халачева – РС Плевен, рег. № 377

Мирослава Димова-Савова – РС София, рег. № 621

Дарин Трифонов - РС София, рег. № 187

Красимир Петков – РС Поморие, рег. № 556

Антоанета Итева – РС София, рег. № 424

Пепа Цакова – РС Плевен, рег. № 467

 

3.    Общото събрание на НК реши да бъде запазен размерът на застрахователната сума по чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и размерът на встъпителната, годишна и допълнителна вноска за нотариуси;

4.    Общото събрание прие Бюджет на Нотариалната камара за 2022 г.

 

С уважение,

Административен секретар на НК