Удължено работно време на Нотариалната камара в понеделник (15.06.2020 г.) с оглед подаване в срок на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че във връзка с подаването на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, администрацията на Нотариалната камара на Република България ще работи с удължено работно време до 19.00 ч. в понеделник - 15.06.2020 г., когато е и крайният срок за депозиране на декларациите за имущество и интереси.

С уважение,

Административен секретар