Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

Апелативен съд гр. Велико Търново обхваща следните Окръжни съдилища: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, РУСЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Димитър Иванов Джонов, рег. № 232, с район на действие РС гр. Бяла.