02 окт 2009 г.
Ателие-дискусия на Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията

Днес, 2 октомври 2009 г. Нотариалната камара на Република България бе домакин на третото ателие-дискусия, организирано от Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията. Мероприятието се проведе в хотел Радисън САС и бе открито от Председателя на Асоциацията, нотариус Карел Тобак...

02 окт 2009 г.
Информация за изпълнение на задълженията на нотариусите във връзка с иформационната система „Единство”

Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание образователна информация от Наско Борисов, юрист – ръководител поддръжка и актуализация в „Сиела”, включително и на „Нотариус Футурум”, с която да добиете необходимата най-обща представа за естеството на действията, които вършим и трябва да извършим...

30 сен 2009 г.
Промени в ЗБДС и ЗННД

Днес, 30 септември 2009 г. се проведе заседание на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Бях поканен да взема участие в работата на комисията, на която депозирах становище на Нотариалната камара, в което подкрепяме предложените текстове, чието съдържание можете да видите в съобщението...

30 сен 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси във връзка с влизането в сила на Семейния кодекс

Предоставяме на вниманието на всички нотариуси материали във връзка с новия Семеен кодекс. По тези въпроси има публикувани в Нотариален бюлетин следните статии на проф. д.ю.н., чл. кор. Цанка Цанкова:

Нотариален бюлетин, бр.2, 1999 г., Имуществено брачният режим в проекта за нов Семеен...

24 сен 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси!

Уведомление от Посолството на Република България в Букурещ за анулирано пълномощно.

18 сен 2009 г.
Среща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Вчера, 17 септември, се състоя среща между Директора на АГКК, инж. Цветен Боев, служители на Агенцията и Димитър Танев, Председател на Нотариалната камара, Красимир Анадолиев, Зам.-председател и Денчо Денчев, Председател на Нотариалната колегия към АС гр. Велико Търново.

Срещата не...

Страницы