18 сен 2009 г.
Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Уважаеми колеги,Представяме на вашето внимание таблиците за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Напомняме Ви, че сроковете за въвеждането и изпращането на тези данни е съобразно пар.5 и пар.6 от ЗР на Наредба № 32 за...

16 сен 2009 г.
Среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството с България към Висшия съвет на Френския нотариат с екип на Министерството на правосъдието

Колеги,

Днес, 16 септември 2009 г. по покана на Нотариалната камара на Република България в Министерството на правосъдието се състоя среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството...

15 сен 2009 г.
Предварителна програма на Семинара в Гранд хотел "Варна", 25 и 27 септември 2009 година

Предварителната програма на семинара на тема "Новият семеен кодекс, брачни режими" можете да видите ТУК

10 сен 2009 г.
Модул за преминаване към автоматичен трансфер на данни между електронните архиви на нотариусите и единен нотариален регистър „Единство”

Уважаеми колеги,

 За синхронизация на данните между електронните регистри на нотариусите и единния нотариален регистър „Единство” е разработен модул, който е собственост на Нотариалната камара и е безплатен за всички кантори.Освен автоматичния трансфер на данни, модулът ще изпълнява...

03 сен 2009 г.
Наредба за реда за водене, съхраняване и достъп до Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

На 27 и 31 август, т. г. се проведоха две заседания, които може би ще останат и единствени,  по изготвяне на Наредба за реда за водене, съхраняване и достъп до Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

На заседанията присъства нот. Поелина Тихова. Становището ни с колегата Тихова...

03 сен 2009 г.
Проект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с достъпа до масивите на МВР и ЕСГРАОН

Колеги,

На 31 август и на 2 септември 2009 г. се състояха работни срещи в Министерството на вътрешните работи. Срещите се организираха от Зам.-министърът г-н Веселин Вучков и на тях присъстваха Председателят на Комисията по правните въпроси на 41-то Народно събрание, г-жа Искра Фидосова,...

Страницы