На официалната страница на Министерство на здравеопазването е публикувана Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

Уважаеми колеги,

На официалната страница на Министерство на здравеопазването е публикувана Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. , с която от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. С оглед опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, при осъществяване на  дейността си нотариусите следва да спазват мерките описани в същата заповед, като по-конкретно разпоредбите касаещи нашата дейност се съдържат в т. I, 1-6 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. 

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите

на Нотариалната камара на Република България