Почина нотариус Кольо Митков
Уважаеми колеги,

 

Завинаги ни напусна нашият скъп колега и приятел Кольо Митков, нотариус с район на действие РС-Шумен.

От името на Нотариалната камара бих искал да отправя искрени съболезнования към неговото семейство, близки и приятели, както и към служителите в нотариалната кантора.

Поклон пред светлата му памет!

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите