Публикувана е Заповед № СД-05-74/19.04.2024 г., с която се изменя Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. за насрочване на конкурс за нотариуси.

Уважаеми дами и господа,

На официалната страница на Министерство на правосъдието е публикувана Заповед № СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието, с която се изменя Раздел III, т. 1 на Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. за насрочване на конкурс за нотариуси: "В Раздел III, т. 1 текстът: «Писменият изпит да се проведе на 09.07.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. «Славянска» № 1», се заменя с: «Писменият изпит да се проведе на 25.08.2024 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. «Славянска» № 1». В останалата си част Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. на министъра на правосъдието остава непроменена."

Със Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г., Заповед № СД-05-74/19.04.2024 г. и заявление за участие в конкурса можете да се запознаете  тук , тук и тук.

 

Административен секретар